Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Healthy foodbox. I denna integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Healthy Foodbox (Trösklen AB)
559170-5180
Dokumentvägen 50
39232 Kalmar
gdpr@healthyfoodbox.se

Hur behandlar vi din personliga information?

Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla kocklagad mat och tjänster från oss.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand dina personuppgifter genom att du själv uppger dom till oss i samband med din beställning. Vi kan även få tillgång på dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra nyhetsbrev/prenumeration
  • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss, söker anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

GDPR – dina rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen) den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering:

Vi samlar in endast in den mest nödvändiga informationen. Information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

När du skapar ett konto och betalar med kort krävs det att du identifierar dig via BANK-id och uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Bambora sköter kortbetalningar åt oss.

Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress, adress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information och erbjudanden till dig. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då inte bli kontaktad av oss igen i informationssyfte.

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. När du beställer kan du skapa ett konto som ger dig tillgång till Mina Sidor där du enkelt ser den informationen vi har lagrad om dig samt dina tidigare beställningar.

Vilka ser informationen?

Informationen ses bara av de som behöver informationen för att kunna fullfölja avtalet mot dig.

Information till andra aktörer

Vi kan komma att dela information med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. Andra aktörer som kan ta del av informationen kan till exempel vara myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. I dessa fall finns personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar information för vår räkning.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Så länge sparas informationen

Vi sparar informationen så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar och förordningar.

E-post, adress, mobiltelefon i marknadsföringssyfte sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (till exempel bedrägeri).

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på gdpr@healthyfoodbox.se

Cookies

Vi använder cookies. Accepterar man inte cookies från vår webbplats i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatsen inte att fungera, t.ex. Mina Sidor. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje besök av sidorna på webbplatsen.

Vi lagrar cookies för att du skall kunna spara dina varor i din varukorg, för att du skall kunna logga in, rikta marknadsföring samt föra statistik över användandet av hemsidan.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkrav.  Vi kan eventuellt komma att ta ut en administrativ avgift när det är tillåtet enligt gällande lag för utlämnande av uppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Adress

HealthyFoodbox

Dokumentvägen 50

394 70 Kalmar

Kontakta oss

info@healthyfoodbox.se

073-8211188

Org. 559170-5180

Innehar F-skatt

100% svenskt kött

Betalningsalternativ